Verouderde webbrowser gedetecteerd!

Deze website is mogelijk niet compatibel met uw webbrowser. Voor een betere ervaring kunt gebruik maken van een moderne webbrowser

VIAG

Wat is VIAG?

Veiligheidsinstructie Aardgas, afgekort als VIAG, heeft betrekking op veilig werken in het gasvoorzieningssysteem. VIAG is van toepassing op alle activiteiten die plaats vinden in gasdistributienetten van netbeheerders als Enexis, Liander en Stedin. In een aantal gevallen is de VIAG ook van toepassing in biogassystemen.

De algemene afspraken zijn vastgelegd in de VIAG norm. Bij de VIAG norm horen ook een aantal veiligheidswerkinstructies, afgekort als VWI. Deze instructies gaan heel specifiek over bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld:

 • VWI G-08 Binnen installaties ontluchten
 • VWI G-24 Gasblazen in LD-leidingen plaatsen en verwijderen

Voor wie is VIAG bedoeld?

Wat je precies van VIAG moet kennen en kunnen is afhankelijk van de functie die je gaat uitoefenen. In de VIAG wordt deze functie een “aanwijzing” genoemd. Bij iedere functie horen een aantal taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Deze worden getoetst op het theorie- en praktijkexamen VIAG. Bij een positief resultaat ontvang je een  persoonscertificaat van de betreffende aanwijzing. Er is onderscheid in aanwijzingen voor uitvoerende medewerkers en voor medewerkers die zich bezighouden met het beheer:

 • THP: Toegang Hebbend Persoon
 • VOP: Voldoende Onderricht Persoon – heeft 2 varianten;
  • assistent
  • meters
 • VP: Vakbekwaam Persoon – heeft 3 varianten;
  • aanleg
  • meterkast
  • LD (lage druk)
 • AVP: Allround Vakbekwaam Persoon – heeft 4 varianten;
  • LD-netten
  • netten
  • stations
  • distributie
 • WV: Werk Verantwoordelijke – heeft 4 varianten
  • meterkast
  • LD-netten
  • netten
  • distributie
 • BD: Bedieningsdeskundige
 • OIV: Operationeel Installatie Verantwoordelijke
 • IV: Installatie Verantwoordelijke