Verouderde webbrowser gedetecteerd!

Deze website is mogelijk niet compatibel met uw webbrowser. Voor een betere ervaring kunt gebruik maken van een moderne webbrowser

Ponsioen Risicomanagement

Al meer dan 10 jaar geeft Ponsioen Risicomanagement advies in de bouw, infra en industrie en werken wij graag mee in uw bedrijf, project of team. Door onze jarenlange ervaring op het gebied van veiligheid, arbo en milieu kunnen wij u adviseren en plaatsen wij indien gewenst mensen met ervaring op de juiste plaats. Wij denken graag met u mee en gaan voor kwaliteit en het beste resultaat!

Ponsioen Risicomanagement levert o.a. diensten en advies op gebied van:

Inventariseren van alle bedrijfsrisico’s om deze vervolgens te evalueren in een Plan van Aanpak met bijbehorende beheersmaatregelen.

Voorbeelden:

 • NEN ISO 9001
 • BRL 7000
 • CKB regeling

Bevorderen van het veiligheidsbewustzijn en het bewust veilig handelen van de organisatie en haar medewerkers.

De certificering op het gebied van Kwaliteit, Arbo of Milieu (KAM) zoals NEN EN ISO 9001 of VCA verlangen een aantal nieuwe inspanningen en activiteiten van de organisatie. Activiteiten zoals:

 • Uitvoeren interne audits
 • Onderhouden van het managementsysteem
 • Aanleveren van toolbox-onderwerpen
 • Trendanalyse van bijna ongevallen, afwijkingen
 • Opstellen managementreview

Deze extra activiteiten worden vaak ervaren als een last. Veel bedrijven stellen daarom een zogenaamde KAM-coördinator aan.

Indien u niet de beschikking heeft over een functionaris met voldoende tijd én de benodigde bekwaamheid kunnen wij deze KAM-coördinatie voor u vorm geven. U beschikt dan wel over een deskundige en professionele KAM-coördinator die de begeleiding in uw bedrijf op een actieve wijze vorm geeft.

Op projecten worden onze veiligheidskundigen regelmatig ingezet als adviseurs en ondersteunen zij de uitvoerder.

Bijvoorbeeld: bodemsanering en verontreinigde grond.

Zoals:

 • Werkplekinspecties
 • Bouwplaatsinspecties
 • Tweedelijnsinspecties
 • Veiligheidsinspecties op maat

Bij deze inspecties kunnen wij gebruik maken van digitale middelen zoals een App waarmee de inspecties zelf, de analyse en de actiepunten direct gedeeld kunnen worden met alle betrokkenen.

Ponsioen Risicomanagement is geen standaard handboek-leverancier, het is immers uw organisatie die certificeert dus het zijn uw interne afspraken die vastgelegd worden. Uiteraard beschikken we over een basis, maar de inhoud blijft een stuk maatwerk. Wij begeleiden alle VCA bedrijfscertificeringen, te weten:

 • VCA*
 • VCA**
 • VCA Petrochemie
 • VCA VCU (voor de uitzendbranche)

Zoals:

 • Toolboxen
 • Presentaties
 • Instructie- en trainingsdagen

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Guido Rutten via:

E. guido@ponsioen.biz

M. 06-44209508