Verouderde webbrowser gedetecteerd!

Deze website is mogelijk niet compatibel met uw webbrowser. Voor een betere ervaring kunt gebruik maken van een moderne webbrowser

KIAD

Kwaliteits Instructie Aanleg Drinkwater

Om te mogen werken aan drinkwaterleidingen van drinkwaterbedrijven is het vanaf 2018 verplicht om een KIAD certificaat te hebben. KIAD staat voor Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater. Het doel van KIAD is om een veilig en betrouwbaar distributienet te borgen voor drinkwater. Daarnaast houdt het de kennis en vaardigheden van monteurs op niveau en worden de landelijke kwaliteitseisen geüniformeerd. Op dit moment zijn er 2 certificeringen beschikbaar voor KIAD:

 • Vakbekwaam persoon (VP)
 • Allround vakbekwaam persoon (AVP)

Voor meer informatie over de taken, verantwoordelijkheden en toelatingseisen tot het examen klikt u hier.

Inhoud van de cursus

Tijdens de theorietraining worden alle theoretische onderwerpen behandeld die op het examen (kunnen) worden gevraagd zoals:

 • Opbouw en werking van het distributiesysteem
 • Aanleg- en montageproces
 • Componenten
 • Testmethoden in waternetten
 • Functie van appendages
 • Verontreinigingen
 • Hygiënisch werken
 • Veilig werken

 

Tijdens de praktijktraining wordt het volgende getraind:

 • Maken en lezen van tekeningen en schema’s
 • Voorbereidingen treffen op werkzaamheden (a.d.h.v. casusopdrachten)
 • Aanleggen en monteren waterleiding
 • Proppen
 • Afpersen
 • Monteren en in gebruik nemen van huisaansluitingen

Resultaat

KIAD examens kunnen alleen worden afgenomen door Stichting Wateropleidingen. Voor het VP en AVP examen moet de deelnemer een theorie- en praktijkexamen afleggen. Het theorie examen bestaat uit 50 MC-vragen verdeeld over de thema’s kwaliteit, veiligheid en hygiëne en duurt 90 minuten. Het praktijkexamen bestaat uit 2 onderdelen (treffen van voorbereidingen en het uitvoeren van de opdracht) en duurt 3 uur. Bij een positief resultaat voor het theorie- én praktijkexamen ontvangt de deelnemer een geldig VP c.q. AVP certificaat. Het certificaat blijft vier jaar geldig.

Mogelijkheden:

Eerstvolgende datum:

op aanvraag

Voor meer informatie, offertes, inschrijvingen of indien er geen datum bekend is, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier, door ons te bellen op +31 6-45208742 of door een e-mail te sturen naar opleiden@ponsioen.biz