Verouderde webbrowser gedetecteerd!

Deze website is mogelijk niet compatibel met uw webbrowser. Voor een betere ervaring kunt gebruik maken van een moderne webbrowser

BEI LS/BEI HS MS

Wat is BEI?

Bedrijfsvoering Elektrische Installaties, afgekort als BEI. Dit is de verzamelnaam van een aantal normen  (NEN 3140 en NEN 50110) die over veiligheid van elektrische installaties gaat. Deze normen gaan echter over “binnen” installaties en zijn niet goed toepasbaar op wat er “buiten” gebeurt in het elektriciteitsvoorzieningssysteem van de netbeheerders.

Daarom is een aparte bijlage opgesteld, het Branche Supplement (BS). De correcte naam is daarom BEI BS. De BEI BS is evenals de VIAG een veiligheidsinstructie en van toepassing op het (laagspanning) LS elektriciteitsvoorziening systeem van netbeheerders als Enexis, Westland Infra, Liander en Stedin.

De algemene afspraken zijn vastgelegd in de BEI BS norm. Bij de BEI BS norm horen ook een aantal veiligheidswerkinstructies, afgekort als VWI. Deze instructies gaan heel specifiek over bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld:

 • VWI E-11 Een LS-kabel selecteren
 • VWI E-42 Een aftakmof monteren

Voor wie is de BEI bedoeld?

De veiligheidsinstructie BEI is bedoeld voor iedereen die werkzaamheden uitvoert of het netwerk van elektrische installaties beheert, zoals assistent-monteurs, monteurs, uitvoerders en/of leidinggevenden. Het behalen van een persoonscertificaat is een van de vereisten om werkzaamheden te mogen verrichten.

Wat je precies van de BEI BS en de veiligheidswerkinstructies moet kennen en kunnen is afhankelijk van de functie die je gaat uitoefenen. In de BEI BS wordt deze functie een “aanwijzing” genoemd. Bij iedere functie horen een aantal taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Deze worden getoetst op het theorie- en praktijkexamen BEI BS. Bij een positief resultaat ontvang je een  persoonscertificaat van de betreffende aanwijzing. Er is onderscheid in aanwijzingen voor uitvoerende medewerkers en voor medewerkers die zich bezighouden met het beheer:

 • THP: Toegang Hebbend Persoon
 • VOP: Voldoende Onderricht Persoon – heeft 2 varianten;
  • assistent
  • meters
 • VP: Vakbekwaam Persoon – heeft 3 varianten;
  • aansluiting
  • meterkast
  • netten
 • AVP: Allround Vakbekwaam Persoon – heeft 2 varianten;
  • service
  • distributie
 • WV: Werk Verantwoordelijke – heeft 4 varianten;
  • meterkast
  • netmontage
  • netten
  • distributie
 • BD: Bedieningsdeskundige
 • OIV: Operationeel Installatie Verantwoordelijke
 • IV: Installatie Verantwoordelijke